Ján Chrenko

Ján Chrenko SDB (16.2.1908 – 29.6. 1982)  rodák z Otrhánok, Po skončení teologických štúdií bol vysvätený za kňaza 19.12.1937. Od r. 1938 účinkoval ako kaplán v Bratislave.  V nasledujúcom roku sa  stal profesorom na gymnáziu v Trnave. V začiatku r. 1952 sa vrátil do Bratislavy. Počas nepriateľského ťaženia proti cirkvi v normalizačných rokoch bol v marci 1952 spolu s  rehoľnou sestrou Katarínou Bartalovou zatknutý. Bol zorganizovaný monsterproces, kde súdili spolu s ním aj predstaveného rehole saleziánov Dr. Viliama Vagača, Antona Mihalíka, Ráfaela Peltznera, Katarínu Bartalovú a Filipa Spišáka. Ján Chrenko bol obvinený, že ”…spolu s Viliamom Vagačom a na neznámom mieste sa zdržujúcim Františkom Révesom sa zúčastnil na organizovaní hromadného pašovania, reakčných duchovných do zahraničia, aby tam mohli protištátne pracovať…”. Boli tiež falošne obvinení, že ukrývali zo zrušených saleziánskych kláštorov veľké sumy peňazí a iné cennosti, aby boli k dispozícii na financovanie Vatikánom inšpirovanej protištátnej činnosti. Všetkým sa vyčítala organizovaná činnosť a spolčovanie s ďalšími páchateľmi, aby sa pokúsili zničiť a rozvrátiť ľudovodemokratické štátne zriadenie a spoločenský poriadok republiky, ktoré sú zaručené ústavou. Z vykonštruovaného falošného obvinenia im sudca udelil za trestný čin velezrady podľa § 78 trestného zákona veľmi prísne tresty: kňaz Viliam Vagač bol odsúdený na 18 rokov väzenia a  Ján Chrenko na 14 rokov. Po odpykaní trestu bol v r 1966  internovaný v Charitnom dome v Báči, a neskôr premiestnený do Charitného domu v Pezinku, kde aj zomrel. Dňa 3. júla bol 1982 pochovaný v rodisku  v Otrhánkach.