Otrhánky

Kostol Narodenia Panny Márie

Románsky kostol Narodenia Panny Márie patrí medzi kostoly veľkomoravského typu a bol postavený v 12. storočí, pred rokom 1150. Podľa tradičných zvyklostí je orientovaný svätyňou na východ. Najstaršou časťou kostola je podkovovitá apsida. Kostol bol predĺžený v 15. storočí. Z tohto obdobia sa zachovali aj vstupné dubové dvere s pôvodným kovaním z prelomu 15.a 16. storočia.

Kostol sa môže sa pochváliť zachovanými nástennými maľbami v interiéri – maľbou anjela s mečom a konsekračným krížom z 15. storočia a exteriérovou renesančno-barokovou výzdobou okolo okien s fragmentom písmen (A.D.) zo začiatku 16. storočia.

Na oltári sa dominuje gotická socha Panny Márie z konca 15. storočia. Doplnený je sochami sv. Petra a Pavla a sv. Jána Nepomuckého z 18. storočia.

Pri posledných rekonštrukčných prácach v r. 1979 sa v základoch kostola našiel sekundárne použitý tmavosivý kamenný kváder s šachovnicovým opracovaním. Tento typ kameňa bol použitý aj na románskom kostolíku sv. Václava v Prahe – Proseku z 11. storočia, posväteným sv. Vojtechom. V blízkosti kostola pri južnom múre sa našiel strieborný štvrťdenár z obdobia cisára Žigmunda Luxemburského (1387 –1437). Vzácny je aj nález z  r. 2009, kedy sa pri rekonštrukčných prácach našiel pri kostole hrot šípu z kamennej doby.