Biskupice

Kostol sv. archanjela Michala kostol Biskupice

V knihe pápežských desiatkov z r. 1322 sa spomína murovaný kostol a správca chrámu farár Peter. Gotický kostol bol prestavaný v r. 1664 s finančnou podporou rod. Hrežďovskej z Hrežďoviec (dnes Malé Chlievany), o čom svedčí aj latinský nápis na veži kostola. Do barokovej podoby bol upravený v r. 1752, pričom bol obohnaný múrom. Ďalšia väčšia stavebná rekonštrukcia bola v r. 1912 keď bola položená nová dlažba, postavený nový oltár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ďalej opravený chórus, dané nové lavice, pristavané schodište na vežu a kostol bol vymaľovaný. Posledná úprava bola v r. 1990, kedy sa opravovala fasáda kostola.

Na hlavnom rokokovom oltári pochádzajúcom z r. 1762 dominuje obraz sv. archanjela Michala. Oltár je doplnený sochami sv. Pavla apoštola, sv. Štefana, sv. evanjelistov Jána a Lukáša a štyroch kľačiacich anjelov. V nadstavci nad oltárom je obraz Panny Márie a vo vrchole oltára Božie oko v gloriole.

Vzácna je aj murovaná baroková kazateľnica z 18. storočia.

Najstarší zvon vo veži je z r. 1509.

V areáli vonkajšieho opevnenia bolo podľa zvyklosti pohrebisko. Dokumentujú to dva dodnes stojace kamenné kríže z 18. storočia