Kňazi vo farnosti

Farári

1332 – Peter farnosť Biskupice

1466 – Štefan (plebanus) Biskupice

1466 – Štefan a Stanislav (presbyteris) Haláčovce

1511 – Ján

16851689 Martin Srnholec

1689-1692, 1695-1724 – Ján Jozef Schuň

1692-1695 – Ján Florián

1724-1742 – Ján Polakovič

1742-1757- Ján Letovič

1757-1774 – Gregor Purman

1774-1780 – Ján Štrbavý

1780- júl 1811 – Ján Trsťáni

1811-1842 – Martin Dostál

1842-1843 – Pavol Šumichrast de Nemesujfalu

1843-1865 – Ján Nemák

jan. 1851 – Michal Učnay adm.

1852-1861 – Ľudovít Szanter adm.

febr. 1861-apríl 1865 – František Hreuszik adm.

apr. 1865-nov. 1865 – Michal Jurík adm.

1865-1868 – Juraj Žilinčík

1868-1880 – Štefan Laci

1880-1888 – Juraj Šulaj

apr. 1888-1888 – Pavol Hrčka

1888-1893 – Štefan Učnaj

1893-1899 – Anton Šefel

1.10.1899-febr. 1900 Peter Šoltés

1900-1910 – Rudolf Matúš

1.1. 1910 – 1.7.1911 – Adam Pelikán

1.7. 1911 – 22.6. 1936 – Anton Turczyn

1.7. 1936 – 3.3. 1937 – Viliam Jozef Máchal

1.3. 1937 – 28.8. 1939 – Peter Briška

1.9. 1939 – 1.12. 1939 – Pavol Gašparovič Hlbina

30.11. 1939-30.8.1948 – Marcel Žovic

30.8.1948 – 1950 – Koloman Rúčka

1950 – Jozef Kúdela adm.

1954 – 1971 – Imrich Kšiňan

1971 – Michal Michalka

15.8. 1971 – 1978 – Vendelín Košík

15.3. 1978 – 1.7. 2000 – Teodor Ferko

1.7.2000 – 2017 – Stanislav Štefánik

2017- Emil Kresáň

 

Kapláni

Počas reforiem Márie Terézie a jej syna Jozefa II. v 18. storočí bolo v Habsburskej monarchii rozpustených 700 kláštorov. Medzi nimi aj františkánsky kláštor v Pruskom a v Beckove, či trinitársky kláštor v Ilave. V našej farnosti potom vypomáhali viacerí františkánsky kňazi.

nov. 1767 – p. Tadeáš, frant.
1768 – p. Viktorín, frant.
1768 – p. Marián, frant.
1767 – p. Bernardín, frant.
1769-1773 – p. Protasius Lacsek, frant.
1770-80 – p. Demetrius, frant.
1770-83 – p. Gabriel Terniczy, frant.
1771 – p. Juraj Horný, frant.
apr. 1773-sept. 1775 – p. Celestín, frant.
jún 1773 – p. Klement, frant.
1774 – p. Ubaldus, ordo trinitari
nov 1774-78 – p. Ladislav Antalik, frant.
jan. 1775-88 – p. Anton, frant.
apr. 1775 – p. Ivo, frant.
máj 1775 – p. Andrej, frant.
sept. 1775-77 – p. Anselm, frant.
okt. 1777-81 – p. Fulgentius Terlandaj, frant.
nov. 1777 – p. Štefan Pajtina, frant.
1780 – p. Nikodém, frant.
jan. 1781 – p. Iucundianus, frant.
aug. 1781-82 – p. Donatus Ďuriš, frant.
okt. 1782 – p. Eleazarius Mackovič, frant.
1783-84 – p. Arkadius Nadhoranský, frant.
1785 – p. Candidus Pavlik, frant.
jan. 1786 – p. Leopold Chmorek, frant.
1786-88 – p. Hilarion, frant.
sept. 1788-dec.1788 – p. František Malobický, frant.

nov. 1789-mar. 1792 Jozef Mičko
mar. 1792-okt. 1793 Samuel Andrejkovič

dec.1793 – p. František Malobický, frant.
dec.1793 – p. Vojtech Ivanič, frant.
dec. 1793-96 – p. Teofil, frant.

aug. 1796-jan. 1798 – Pavol Miklovič
máj 1798 – Vojtech Teml
okt. 1811-aug. 1814 – Ján Bursak
aug. 1814 – Juraj Marčiš
apr. 1816-jan. 1819 – Jozef Berber
jan.1819- máj 1824 – Jozef Filperger
nov. 1824-mar. 1831 – Andrej Minarik
mar. 1831- nov. 1835 – Michal Čajka
nov. 1835-jún 1836 – Anton Androvics
júl 1836-máj 1841 – František Oravský
apr. 1841-1844 – Pavol Šumichrast
okt. 1844-mar. 1848 – František Joth
mar. 1848-nov. 1850 – Alojz Povolny
nov.1850-jan. 1851 – Michal Učnai
nov. 1865-febr. 1868 – Michal Jurik
febr. 1868-febr.1871 – Andrej Jurašik
sept. 1871-apr. 1871 – Alojz Honza
apr. 1872-apr. 1874 – Michal Radimecký
apr. 1874 –aug. 1875 – František Horváth
aug. 1875-jan. 1881 – Rudolf Matuš
jan. 1881-1884 – Štefan Kapallay
10. -22. apr. 1888 – Pavol Hrčka
aug. 1893-sept. 1896 – Peter Šoltés
sept. 1896-júl 1897 – Anton Bardy
okt. 1896 – Dezider Brešťanský
aug. 1897 – Ján Kasala
okt. 1898-okt.1899, febr.- mar 1900 – Peter Šoltés
aug. 1900-okt. 1901 – Štefan Čerenycy
dec. 1901-1904 – Gejza Horváth
júl 1904-febr. 1905 – Anton Turcyzn
mar. 1905-júl 1906 – Anton Blaha
júl 1906-dec. 1909 – Adam Pelikán
okt. 1919-máj 1920 – Jozef Pietrik
júl 1924-jan. 1925 – Vincent Šimkovič
aug. 1927-jan. 1929 – Dezider Brešťanský
júl 1930-sept. 1930 – Vincent Král
okt. 1930 – júl 1932 – Dezider Brešťanský
júl 1933-apr. 1934 – Ferdinad Foltan
apr. 1934-júl 1935, jan. 1936-Júl 1936 – Viliam Máchal
júl 1934- ?, máj 1937 – Anton Poloček
okt. 1934-dec. 1934 – Jozef Cibula
júl 1938 – František Malovec
júl 1939-aug. 1939 – Pavel Gašparovič Hlbina
júl 1940-jún 1941 – Karol Hyrroš
júl 1941- Karol Janás
sept. 1941 – Vojtech Valent
okt. 1941 – Imrich Kšiňan
okt. 1941 – sept. 1941 – Ján Rekem
sept. 1941-sept. 1943 – Anton Dubáč
sept. 1943-aug. 1946 – František Spevár
sept. 1946-okt. 1947 – Jozef Póčik
nov. 1947-sept. 1948 – Štefan Ivanka

 

 

                                                                                             
Autorské práva : S.Š.