DIŠPENZ OD ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH KONČÍ 30. JÚNA 2021 – POZVÁNKA K NÁVRATU DO CHRÁMOV

AKO JE TO S INDIVIDUÁLNYM PODANÍM SVÄTÉHO PRIJÍMANIA DO RÚK-STANOVISKO KBS

Farnosť Veľké Chlievany patrí do dekanátu Bánovce nad Bebravou v Nitrianskej diecéze. Takmer 2500 farníkov žije v obciach Veľké Chlievany, Biskupice, Dvorec, Haláčovce, časť obce Malé Chlievany, Otrhánky, Pečeňany a Sliezska Osada (časť obce Dvorec).
Vo farnosti sú 3 starobylé kostoly: Narodenia Panny Márie (pred r. 1150) v Otrhánkach, sv. Michala archanjela (1322) v Biskupiciach,  sv. Kataríny Alexandrijskej (1636) vo Veľ. Chlievanoch a jeden nový kostol: Nepoškvrnenej Panny Márie (1994) v Pečeňanoch.

Srdečne vitajte na stránkach našej farnosti.

Záväzný dokument ochrana osobných údajov KBS

Záväzný dokument ochrana osobných údajov KBS